Shower curtain rail VARA 110-200cm white

SKU: 2753603